دبيرخانه
نام و نام خانوادگي: نجمه رجبي
عنوان سازماني : دبيرخانه 
ميزان تحصيلات: ليسانس 
تلفن تماس: 2-88877071 داخلي 335
محل كار: طبقه سوم ضلع شرقي
شرح وظايف
  • ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه.
  • تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده و پيگيري آنها.
  • تهيه صورت مايحتاج اداري كارمندان و تدارك و توزيع آنها.
  • تهيه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق.
  • حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد و مدارك پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده.
  • پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
  • تحويل پرونده هاي محتومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق.
  • صورت برداري، طبقه بندي، كدگذاري و بايگاني پرونده ها طبق دستورالعملهاي مربوط و احتياجات سازمان متبوع.
  • پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها.
  • انجام ساير امور ارجاعي مربوط به شغل.
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/17
تعداد بازدید:
7839
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.