دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۹۴/۱۱/۱۹
English
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی در روز سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 دی ماه 1394 برگزار شد: آخرین اطلاعیه
تاریخچه دانشگاه
نشریه علمی پژوهشی
تاریخچه دانشگاه
کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
اخبار و اطلاعیه های دانشکده
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي عباس صالحي تنگ ريزي دوشنبه مورخ 94/11/12 راس ساعت 16:00
بازسازي مدل سه بعدي ساختمان با استفاده از داده هاي ليدارو تصاوير نوري به وسيله خوشه بندي چند مقياسه و برازش خط و صفحه
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي رضا محمدي سه شنبه مورخ 94/11/27 راس ساعت 14:00
ارائه رويكردي بر مبناي عامل هاي كاوشگر به منظور به هنگام رساني خودكار نقشه هاي راه OSM
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي بهنام سلمان سه شنبه مورخ 94/11/13 راس ساعت 08:00
مدلسازي انتقال تابش در سطح برگ به منظور برآورد غلظت كلروفيل با مشاهدات طيفي بهينه
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي مرتضي بشيرپور روز يكشنبه مورخ 94/11/25 راس ساعت 14:00
بهينه سازي تلفيق تصاوير فراطيفي و اپتيك با حد تفكيك مكاني بالا به منظور افزايش دقت آشكارسازي تغييرات در مناطق شهري
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم شكوه دره شيري روزدوشنبه مورخ 94/11/26 راس ساعت 15:30
توسعه يك درگاه مكاني توصيه گر براي كشف و توصيه هاي سرويس هاي مكاني
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي بهرام سعيديان روزسه شنبه مورخ 94/11/20 راس ساعت 16:00
تخصيص بهينه آب به محصولات كشاورزي با استفاده از عامل و الگوريتم هاي فراابتكاري
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي سياوش رحماني روز سه شنبه مورخ 94/11/13 راس ساعت 10:00
بهبود دقت آشكارسازي اهداف معدني در تصوير هايپريون با استفاده از تصوير هايمپ
فراخوان حمايت پژوهشگاه الكترونيك ايران
از دانشجويان در قالب پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري و كسر خدمت سربازي
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم نگين كمالي فر روز سه شنبه مورخ 94/11/13 راس ساعت 13:30
بررسي و ارزيابي عملكرد الگوريتم جنگل هاي تصادفي در شناسايي عارضه راه از داده هاي ليدار و تصاوير نوري
...آرشیو اخبار
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد