دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۳ يکشنبه ۳۰ شهريور
  • 1
  • 2
  • 3
آگهی ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان دکتری تخصصی آزمون نیمه متمرکز سال 92: آخرین اطلاعیه
رویدادها
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
...سایر موارد
<
اخبار و اطلاعیه های دانشکده
جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكتراي آقاي سيدرضا صوف باف روز يكشنبه تاريخ 93/06/30ساعت 08:00
ارائه روشي نوين برا ي آشكارسازي ناهنجاري در تصاوير فراطيفي
جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكتراي آقاي بهزاد بهنبيان روز چهارشنبه تاريخ 93/06/26ساعت 16:00
برآورد ميدان تغيير شكل ناهمگن پيوسته زمين با استفاده از روش هاي آماري ناايستا ، مطالعه موردي :فلات ايران "
جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكتراي آقاي نبي ا...غلامي روز يكشنبه تاريخ 93/06/30 ساعت 8:00
استخراج رطوبت خاك با استفاده از باندهاي گرمايي و نوري سنجنده MODIS
جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكتراي آقاي بهرام صفائي كوزه كنان روز يكشنبه تاريخ 93/06/30 ساعت 8:00
تجزيه داده هاي پلاريمتري SAR خاك با استفاده از الگوريتم فازي
جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكتراي آقاي موسي ساعي جمال آبادروز شنبه تاريخ 93/06/29 ساعت 8:00
ارائه روشي نوين و كاربردي براي برآوردسطح زير كشت گندم با استفاده از تصاويرسري زماني لندست
جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكتراي آقاي حسين شوروزي روز شنبه به تاريخ 93/06/29 ساعت 18
توسعه يك سيستم هشدار سيل بر اساس روش هاي هوشمند مكاني
جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكتراي آقاي حميد مطيعيان روز يكشنبه تاريخ 93/06/30 ساعت 09:00
توسعه رويكرد حمل و نقل مبنا به وسيله مدل عامل
جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكتراي آقاي حسين اعتمادفر روز يكشنبه مورخ 93/06/30 ساعت 16:00
استفاده از تئوري اسلپين در مدل سازي اسكالرو برداري چگالي الكتروني يونوسفر
جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكتراي خانم ساناز علايي مقدم روز شنبه به تاريخ 93/06/29 ساعت 15
مدلسازي چند سطحي توسعه شهري در مقياس ناحيه اي با استفاده از شاخص هاي مكاني "
...آرشیو اخبار
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد