كتابدار
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگي:  علي عباس زاده 
 عنوان سازماني :كتابدار 
مدرك تحصيلي : كارشناس كتابداري  
تلفن تماس:- 88877071داخلي 210
محل كار: كتابخانه 
 
 
شرح وظايف
شماره گذاري و ثبت و مهر كردن كتب و مجلات جديد و تنظيم آن در قفسه ها مطابق سيستم جاري در كتابخانه.
امانت دادن كتب به مراجعين و پس گرفتن آن و تهيه فهرست كتب امانتي كه مسترد نگرديده است.
طبقه بندي كتب و مجلات و تهيه فهرست كتب و مجلات موجود در كتابخانه.
انجام امور حرفه اي كتابداري در مورد كتب خاص كه بر اساس زبان يا موضوع طبقه بندي شده است.
تعيين و تهيه فهرست طبقه يندي  و بسط و تعميم و تجديد نظر در انها بر حسب احتياجات خاص و كنترل نهايي كتابهاي فهرست و طبقه بندي شده.
همكاري در انتخاب كتب جديد كه بايد براي كتابخانه تهيه شود و انجام فعاليتهاي مربوط به سفارش و دريافت كتب.
همكاري و پيگيري در تأمين اعتبارات لازم جهت تكميل و توسعه كتابهاي موجود و ايجاد كتابخانه هاي جديد.
مطالعه و بررسي احتياجات مراجعه كنندگان و كتابخانه ها از نظر مواد خواندني.
اخذ و گردآوري نسخ مورد لزوم از طرح ها و پروژه هاي مصوب و تغييرات والحاقيه هاي آنها.
نگهداري سوابق طرح هاي اجرا شده حاوي عكس ها، فيلم ها، نمودارها، نوارها و غيره.
تنظيم منطقي اسناد و مدارك، گزارش ها، سوابق طرح ها و تأمين قابليت مراجعه و استفاده از آنها توسط پژوهشگران.
تأمين امكان دسترسي محققان به آمار و نشريات و اطلاعات مورد نياز.
تنظيم صحيح كتابها و نشريات طبق اصول علمي كتابداري.
ارائه كتب و نشريات مورد نياز به اساتيد، دانشجويان و محققين بر اساس ضوابط تعيين شده.
تهيه و تنظيم فهرست راهنمايي مجموعه هاي دوره اي، نشريات، نقشه ها و مدارك ديگر.
انجام مكاتبات لازم و معرفي دانشجويان دانشكده به كتابخانه مركزي و كتابخانه ساير دانشكده ها و مؤسسات جهت استفاده از كتب مورد نياز بر اساس مقررات مربوط.
انجام خدمات مربوط به فهرست نويسي، طبقه ­بندي آماده­ سازي  و تجليد كتب.
انجام ساير امور محوله.
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/13
تعداد بازدید:
8054
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.