درباره دانشكده

 

 


شكل گيري اوليه دانشكده مهندسي نقشه برداري فعلي به سال 1333 شمسي بر مي گردد. مدتي پس از تشكيل سازمان نقشه برداري كشور بمنظور تربيت كادر متبحر نقشه برداري برايسازمانهاي كشور، آموزشگاه نقشه برداري از طرف سازمان برنامه و بودجه وقت، در كنارسازمان نقشه برداري كشور تاسيس شد. با توسعه روز افزوني كه در كارهاي عمراني وصنعتي كشور پديد آمد، نياز به مهندس و كاردان نقشه برداري فزوني گرفت و بر مبناي اين نياز، آموزشگاه مزبور در سال 1345 به "مدرسه عالي نقشه برداري" تبديل گرديد. براي پاسخگويي و بر آوردن نيازمنديهاي نقشه برداري كشور، مدرسه عالي نقشه برداري درسال 1353 تبديل به دانشكده نقشه برداري گرديد و با برنامه گسترده تري به كار خودادامه داد. از ابتداي فعاليت اين مركز آموزشي، دوره هاي كارداني و كارشناسي ارشد درچند گرايش نقشه برداري داير گرديد و در اواسط دهه 1350 دوره تكميلي كارشناسي نقشهبرداري به آن اضافه شد. تا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي بيش از 1100 نيروي كارآمددر مقاطع و رشته هاي گوناگون توسط دانشكده نقشه برداري وارد بازار كار شدند.

 پس از انقلاب اسلامي ، بر مبناي سياست وزارت علوم، در سال 1359 دانشكده ها و مراكز آموزشي شهر تهران با هم ادغام شدند و دانشكده نقشه برداري قبل از انقلاب، جزو يكي از گروههاي آموزشي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در آمد. گرچه اين رشته، از نظر تشكيلاتي و سلسله مراتب اداري نزول كرده بود ولي با جذب نيروهاي متخصص در گرايش هاي مختلف نقشه برداري و كوشش مجدانه اعضاي هيئت علمي در راه اندازي دوره هاي مختلف در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا توانست كارآيي و توانايي خود را در متولي بودن رشته مهندسي نقشه برداري به اثبات برساند و نظر موافق شوراي گسترش آموزش عالي را براي تبديل شدن از گروه آموزشي به دانشكده اخذ نمايد.

بطوريكه در سال 1381 مجوز تاسيس دانشكده مهندسي نقشه برداري توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسماً صادر شد و رشته نقشه برداري از دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي جدا شد و امروز به صورت دانشكده اي مستقل با نام "دانشكده مهندسي نقشه برداري" به فعاليت خود ادامه مي دهد.

اين دانشكده به عنوان اولين و تنها دانشكده نقشه برداري در سطح كشور علاوه بر تربيت نيروي متخصص انساني در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ارتباط تنگاتنگي نيز با صنعت دارد. دانشكده از چهار گروه مهندسي ژئودزي، سيستم­هاي اطلاعات مكاني، فتوگرامتري و سنجش از دور تشكيل شده است. در حال حاضر تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيب برابر 170, 178 ,37 مي­باشد. تعداد 5 نفر عضو هيئت علمي با مرتبه دانشيار 12نفر عضو هيات علمي با مرتبه استاديارو 1 نفر با مرتبه مربي و آموزشيار متولي آموزش دانشجويان و انجام تحقيقات دانشگاهي دانشكده مي باشند.
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/30
تعداد بازدید:
14668
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.