مسئول امور دانشجويي
شرح وظايف
 • ثبت‌نام از دانشجوي جديدالورود در هر سال تحصيلي و تشكيل پرونده امور دانشجوئي.
 • دريافت اسناد تعهد محضري از دانشجويان متقاضي وام و نگهداري اسناد مربوطه در پرونده دانشجو.
 • انجام امور مربوط به وام تحصيلي، مسكن، وديعه مسكن، وام ضروري (ازدواج، بيماري، پايان‌نامه) و وام دانشجويان مبتكر، نمونه و قهرمان ورزشي.
 • افتتاح حساب بانكي براي كليه دانشجويان متقاضي وام در شعبه‌اي واحد.
 • انجام امور مربوط به بيمه حوادث دانشجويان و بيمه خدمات درماني و افراد تحت تكفل آنان.
 • انجام امور مربوط به تحويل بعضي از تسهيلات به دانشجويان از قبيل تحويل ماشين‌حساب، بن كتاب، كاغذ A4‏، كاغذ كلاسور و كارت تغذيه دانشجويان.
 • انجام امور مربوط به حج عمره دانشجوئي.
 • اطلاع‌رساني در رابطه با امور فرهنگي (انتخابات انجمن‌هاي علمي، اسلامي، سفرهاي زيارتي، سياحتي، گردش‌هاي علمي و ... ).
 • احتساب ميزان بدهي دانشجويان در رابطه با بدهي اداره خوابگاه‌ها و ساير وام‌هاي دريافتي و ثبت در پرونده مالي دانشجو.
 • تكميل پرونده و امور مربوط به تسويه حساب در مورد دانشجويان فارغ‌التحصيل، انصرافي، اخراجي و ترك تحصيل و ارسال مدارك لازم به سازمان مركزي.
 • اخذ مدارك از دانشجويان شاهد و ايثارگر و تنظيم ليست دانشجويان ايثارگر جهت پرداخت كمك هزينه تحصيلي به آنان.
 • انجام امور مربوط به كميسيون موارد خاص و كميته انضباطي.
 • انجام امور كار دانشجوئي و پرداخت حق الزحمه كار دانشجوئي.
 • انجام مواردي در رابطه با تسهيلاتي كه صندوق رفاه دانشجويان در مواقع مختلف در نظر مي‌گيرد.
 • انجام امور محوله و تهيه گزارش‌هاي لازم جهت ارائه به مقام مافوق.
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/03
تعداد بازدید:
9515
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.