رئيس آموزش
نام و نام خانوادگي: مهناز ميرزايي
عنوان سازماني :رئيس اداره  آموزش
ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد
تلفن تماس: 88877555
آدرس نامه الكترونيكي: mmirzaey@alborz.kntu.ac.ir   
محل كار: طبقه سوم ضلع شرقي
 
   شرح وظايف

 -   نظارت و بررسي ثبت نام دانشجويان جديدالورود و برنامه ريزي­هاي لازم براي آنان

-    تدوين برنامه نيمسال اول و ارسال براي اساتيد و مديران گروه­ها

-    بررسي و تدوين گروههاي درسي اعم از حذف و اضافه كردن گروه جديد با تصويب شوراي دانشكده

-    نظارت بر ثبت نام دانشجويان نوبت دوم و بررسي فيش هاي شهريه آنان و برگ تسويه براي نيمسال بعدي

-    بررسي پرونده تحصيلي دانشجوياني كه مجاز به ثبت نام نمي­باشند (اتمام سنوات، عدم تصويب پابان نامه، بدهي شهريه و ...)

-    نظار ت و بررسي ثبت نام دانشجويان ميهمان ترمي يا تكدرس

-   بررسي پرونده هاي تحصيلي دانشجويان مشروطي و اخراجي و ارجاع به كميسيون موارد خاص و پيگيري وضعيت دانشجويان مذكور

-     فعال كردن دروس در سيستم گلستان

-     نظارت و بررسي پيش ثبت نام و هماهنگي هاي لازم با مديران گروه

-    انجام هماهنگي­هاي لازم با مديران گروه­ها جهت برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم، بررسي برنامه امتحاني اساتيد

-    بررسي اسامي دانشجوياني كه محروم از شركت در امتحانات و غايبين در امتحانات و طرح در شوراي آموزشي دانشكده

-    تعيين مراقبين امتحانات، نظارت بر تكثير سوالات، آماده نمودن دفترچه هاي امتحاني و آماده نمودن مكان برگزاري امتحانات

-   نظارت بر امور مربوط به ثبت نام دانشجويان ميهمان ترمي يا تكدرس

-   ارسال گزارش حضور و غياب دانشجويان براي اساتيد، بررسي جهت حضور و غياب اساتيد، مسئولان كارگاهها و آزمايشگاها و اعلان زمان كلاسهاي جبراني

-   بررسي ليست مشروطي ها و اخراجي ها، تذكر به دانشجوياني كه سنوات آنها به اتمام رسيه يا اخراج هستند و ارجاع آن به كميسيون بررسي موارد خاص.

-   نطارت بر تنظيم برنامه نيمسال دوم و پيگيري وضعيت ورود نمرات در سيستم گلستان

-   نظارت و بررسي ثبت نام نيمسال دوم دانشجويان و همكاري مستمر با ساير كارشناسان

-    ارسال نامه به مديران گروه­ها جهت تعيين دروس و اساتيد آزمون دكترا، تكثير سوالات برگزاري آزمون مربوطه و ارسال اسامي قبول شدگان آزمون دكترا به سازمان مركزي

-   بررسي فرم­هاي حق­التدريس اساتيد، محاسبه حق­التدريس

-    بررسي­هاي قراردادهاي اساتيد مدعو و محاسبه حق­التدريس آنان

-   برنامه­ريزي ترم تابستان و هماهنگي­هاي لازم با اساتيد مربوط

-  نظارت بر اجراي صحيح آئين­نامه و مقررات آموزشي و برنامه­هاي تحصيلي دانشكده

-    اعلام به موقع موارد و مرخصي تحصيل و يا ترك تحصيل دانشجويان به مديريت خدمات آموزشي دانشگاه جهت اتخاذ تصحيحات لازم و نگهداري سوابق مربوط
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/13
تعداد بازدید:
11403
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.