سرپرست تحصيلات تكميلي
Dralizade.jpg
نام و نام خانوادگي: هومن لطيفي 
 عنوان سازماني : سرپرست تحصيلات تكميلي
 ميزان تحصيلات: دكتري
 تلفن تماس: 88786212
آدرس نامه الكترونيكي:  hooman.latifi@kntu.ac.ir
وب سايت :               https://wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi
 محل كار: طبقه چهارم ضلع غربي
 
شرح وظايف
پيگيري، نظارت بر كليه موارد تحصيلات تكميلي دانشكده
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/02
تعداد بازدید:
10713
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.