كارشناس امور پژوهشي

نام و نام خانوادگي: سعيد جوانمرد
عنوان سازماني: كارشناس امور پژوهشي
ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد عمران
تلفن تماس: 2 -88877071 داخلي 333
آدرس نامه الكترونيكي: saeedjavanmard@alborz.kntuac.ir
محل كار: طبقه سوم- اتاق 333

شرح وظايف

·         بررسي مقدماتي و اظهارنظر درباره طرح‌هاي پژوهشي دانشكده از نظر تطابق با ضوابط و آئين‌نامه‌ها جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.

·         جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه طرح‌هاي پژوهشي دانشكده و بررسي و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده.

·         تهيه گزارش در مورد امور پژوهشي دانشكده و روند پيشرفت آن.

·         ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي دانشكده و كوشش جهت رفع مشكلات و موانع كار و تهيه گزارشات لازم در اين زمينه.

·         پيگيري اجراي طرح‌هاي پژوهشي و تهيه گزارشات لازم در مورد پيشرفت و يا عدم پيشرفت طرح‌هاي مزبور جهت اتخاذ تصميم لازم.

·         انجام ساير امور مربوطه و محوله از سوي معاونت پژوهشي دانشكده.
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/19
تعداد بازدید:
9628
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.