رئيس اداره فناوري و اطلاعات
 نام و نام خانوادگي: حميد رضا دباغچي
عنوان سازماني : رئيس اداره فناوري و اطلاعات 
ميزان تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس: 88770218
محل كار: اتاق 224

شرح وظايف

نظارت بر حسن اجراي كليه امور واحد خدمات رايانه اي.

سازماندهي فعاليت هاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف.

در خواست تأمين وسايل و تجهيزات فني دستگاه ها وملزومات و خدمات مورد نياز واحد.

برآورد، تهيه وتنظيم فهرست فني قطعات مورد نياز به منظور پشتيباني سخت افزار هاي موجود و انطباق قطعات خريدار ي شده با مشخصات فني مورد نظر .

شناخت كافي از سيستم هاي عامل مركز به منظور نصب و راه اندازي ، عيب يابي و پشتيباني سخت افزاز ي .

نظارت بر نصب و راه اندازي، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي سخت افزاري رايانه اي و دستگاه هاي جانبي .

طراحي و پيكر بندي سخت افزاري شبكه و نظارت بر اجراي آن .

انتخاب، نصب وراه اندازي نرم افزارهاي مورد نياز شبكه .

نظارت بر نصب لوازم و قطعات جانبي جهت افزايش توانائي هاي سخت افزاري و راه اندازي آنها

مطالعه و تحقيق وتهيه گزارش در زمينه فن آوري سخت افزاري و ارائه پبشنهادهاي لازم منظور اتفاء سطح كيفي سخت افزارهاي مركز .

تهيه برنامه بهينه سازي رايانه ها بر حسب نياز مركز به معاونت پژوهشي دانشكده .

تهيه و تدوين دستورالعمل هاي لازم در زمينه بهره برداري و بگهداري سخت افزارها و نرم افزارها به منظور حصول بهترين بازدهي .

تدوين برنامه هاي آموزشي و ارائه آموزش هاي لازم به دانشجويان مرتبط با امور خدمات رايانه اي

مطالعه و ارزيابي فعاليت ها ، سيستم ها و روش هاي موجود و ارائه پيشنهادات طرح هاي اصلاحي در جهت نيل به اهداف سازماني .

مشاركت در برگزاري سمينار هاي تخصصي و ارائه نتايج حاصله از تحقيقات و پيشرفت هاي علمي و فني مربوط به فرابري داده ها .

انجام بررسي هاي راهبردي در زمينه طرح هاي جامع انفورماتيك و ارائه نتايج به مقام هاي مافوق.

همكاري با واحد هاي حوزه معاونت آموزشي دانشكده در زمينه تسريع در امور اموزشي نظير ثبت نام و تيهه كارنامه هاي دانشجويان .

انجام ساير امور محوله از سوي معاونت پژوهشي دانشكده
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/13
تعداد بازدید:
5492
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.