از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 6    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
SadeghiNiaraki.jpg نام : ابوالقاسم
نام خانوادگی: صادقي نياركي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : a.sadeghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/a.sadeghi
1391/09/07
reza-pic[1].jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: ملك

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : mrmalek(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Malek
1391/02/31
mesgari2.jpg نام : محمد سعدي
نام خانوادگی: مسگري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : mesgari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mesgari
1391/02/31
karimi2.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: كريمي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : mkarimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mkarimi
1391/02/31
taleai.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: طالعی

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : taleai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taleai
1391/02/31
myimage[1].jpg نام : علي اصغر
نام خانوادگی: آل شيخ

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : alesheikh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alesheikh
1391/02/31
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.