ارشیو تصاویر دانشکده
ایستاده از راست: آقایان: دکترشاهین فر, دکتر صالح آبادی, دکتر نهاوندچی، دکتر نجفی, دکتر Lashaplle، دکتر محمد کریم، دکتر وثوقی،دکتر جزیرئیان و دکتر شاهکار
نشسته از راست: آقایان:دکتر فرخ توکلی، دکتر محمد رجبی، دکتر موسوی زاده
(سال 1370, دانشگاه خواجه نصیر)
(سال 1370, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،دوره کارشناسی ارشد ژئودزی،دکتر جرارد لاشاپل،استاد دانشگاه کالگری کانادا)
  
 
 
                                                                                       آقایان:دکتر ملک-دکتر ورشوساز-دکترآل شیخ-دکتر علیمحمدی-دکتر همراه-دکتر طالعی 
  
                                                                                    از راست:آقایان:دکتر ملک،دکتر ورشوساز،دکترآل شیخ،دکتر علیمحمدی،دکتر همراه،دکتر طالعی،دکتر محمد کریم، مهندس سلطان محمود کریمی و مهندس                                                                                                      صائبی، مهندس فرحناک و مهندس کیال و مهندس اشراقی،مهندس عسگریان، مهندس ازادگان
   
 از راست:آقایان:دکتر نجفی علمداری-دکتر محمدکریم-دکترمشهدی حسینعلی-دکتر محمدزاده
    
 بازدید از غار چال نخجیر در نراق (مسیر بازگشت- خانه ها تاریخی شهر کاشان)،مرداد 93 
  
  از راست خانم ها:رویا موسیان (دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئودزی و دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی نقشه برداری)،الهه صادقی(دانش آموخته کارشناسی ارشد دانکده مهندسی نقشه برداری و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران)،مهین جعفری(دانش آموخته کارشناس ارشد ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری)،زهره اداوی(دانش اموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری)،آقایان: محسن حبیبی دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری و دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان-میلاد عسگری مهر دانش آموحته کارشناسی ارشد ژئودزی از دانشکده مهندسی نقشه برداری و دانشجوی دکترای ژئودزی در مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) -دکتر مسعود مشهدی حسینعلی - حسین اعتماد فرد دانش آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای (ژئودزی) دانشکده مهندسی نقشه برداری و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
(بازدید از غار چال نخجیر در نراق (مزار سهراب سپهری در مسیر نراق)،مرداد 93 )
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/22
تعداد بازدید:
2633
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.