انصراف از تحصیل
انصراف از تحصیل

1. دانشجویی که به هر دلیل تقاضای انصراف از تحصیل دارد باید درخواست خود را از طریق سامانه گلستان- پیشخوان خدمت- درخواست های مرتبط با شورای دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه ثبت نماید.

2. براساس دستورالعمل اجرایی کارشناسی ارشد یک ماه پس از تاریخ درخواست دانشجو، موضوع در شورای دانشکده مطرح می شود.

3. دانشجو می تواند رأی شورای دانشکده را از طریق گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید.

رای صادره از طریق پیشخوان خدمت نیز قابل رویت می باشد. شایان ذکر است پس از صدور رای، درخواست دانشجو در پیشخوان خدمت به درخواست های "خاتمه یافته" منتقل می شود که در این صورت با انتخاب گزینه "مشاهده درخواست"، رای صادره قابل رویت خواهد بود.

4. اداره آموزش دانشکده پس از صدور رأی انصراف از تحصیل، آخرین وضعیت دانشجو را در سامانه آموزشی گلستان از وضعیت "مشغول به تحصیل" به "منصرف از تحصیل" تغییر می دهد و دانشجو با مراجعه به صفحه اطلاعات جامع دانشجو می تواند این تغییر را مشاهده نماید.

5. در این مرحله تسویه حساب دانشجو در سامانه گلستان فعال می شود و پیگیری دانشجو از طریق گزارش شماره 522 سامانه آموزشی گلستان امکان پذیر خواهد بود. در غیر این صورت روال تسویه حساب به صورت عادی انجام می پذیرد. شایان ذکر است پس از صدور رای، درخواست دانشجو در پیشخوان خدمت به درخواست های خاتمه یافته منتقل می شود که در این صورت با انتخاب گزینه "مشاهده درخواست"، رای صادره قابل رویت خواهد بود.

تذکر:

در صورتی که دانشجو شهریه پرداز و بستانکار باشد، اعلام شماره حساب بانکی(بانک ملی یا بانک کشاورزی) به کارشناس آموزش مرتبط در مرحله تسویه حساب اداری الزامی است.

6. اداره آموزش دانشکده پرونده دانشجو را پس از اتمام تسویه حساب اداری به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ساختمان مرکزی ارسال می نماید.

7. از این به بعد دانشجو اگر به گواهی یا هر مدرک دیگری نیاز داشته باشد باید مستقیماً به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نماید.

تذکر:

1. متقاضی انصراف از تحصیل تا قبل از تصویب حکم انصراف در شورای آموزشی دانشکده ، دانشجو تلقی شده و موظف به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه می باشد.

2. دانشجو در صورت پشیمانی از انصراف از تحصیل ، مجاز است تنها برای یک‌بار و حداکثر تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست، به اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید و تقاضای انصراف از تحصیل خود را پس بگیرد.

3. در مواردی که دانشجو به دلایل شخصی نیاز فوری به گواهی انصراف از تحصیل داشته باشد، باید به هنگام ثبت درخواست در پیشخوان خدمت، تعهد کتبی مبنی بر عدم پشیمانی از درخواست انصراف به تحصیل را نیز بارگذاری نماید تا طرح موضوع انصراف از تحصیل در شورای آموزشی دانشکده قبل از سپری شدن مهلت یک ماهه صورت پذیرد.

4. عدم ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل نیست و در صورت عدم ثبت نام از نظر مقررات آموزشی، بعنوان دانشجوی عدم مراجعه تلقی شده و محروم از تحصیل خواهد شد.
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
1466
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.