تسویه حساب اداری به هنگام فراغت از تحصیل(ارشد)
تسویه حساب اداری به هنگام فراغت از تحصیل

پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، مستندات دفاعیه از سوی نماینده محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در اختیار دفتر معاونت آموزشی دانشکده جهت تایید نمره قرار می گیرد و سپس مدارک دفاعیه به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می شود و مراحل فارغ التحصیلی دانشجو به شرح زیر شروع می شود.

1. ثبت نمره پایان نامه در سامانه آموزشی گلستان توسط آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده که از طریق اطلاعات جامع دانشجو از سوی دانشجو قابل رویت است.

2. ارسال فرم بررسی فراغت از تحصیل دانشجو به مدیرگروه از سوی تحصیلات تکمیلی دانشکده

3. پس از دریافت پاسخ مدیرگروه، فارغ التحصیلی از سوی کارشناس آموزش مربوطه در سامانه آموزشی گلستان درج می شود و از طریق اطلاعات جامع دانشجو از سوی دانشجو قابل رویت است.

4. بلافاصله تسویه حساب اداری برای دانشجو فعال می شود.

تذکر:

دانشجو موظف است آدرس دائم محل سکونت خود را در قسمت اطلاعات جامع دانشجو/اطلاعات پرسنلی کنترل نماید و در صورت نیاز به اصلاح حتما مراتب را به اطلاع کارشناس آموزش مرتبط در دانشکده برساند تا مشکلی در مکاتبات، ارسال پستی مدارک و ... پیش نیاید.

5.دانشجو می تواند از طریق گزارش شماره 522 سامانه آموزشی گلستان مراحل تسویه حساب اداری را پیگیری نماید و به پیغام های درج شده از سوی واحدهای مرتبط جهت تسهیل در انجام تسویه حساب توجه نماید. البته در صورت عدم پیگیری نیز طبق روال عادی انجام خواهد شد.

تذکر:

1.ثبت نهایی پایان نامه در سامانه ثبت ایرانداک الزامی است و لازم است دانشجو کد رهگیری را به منظور تایید نهایی در سامانه و درج گواهی در پرونده، از طریق ایمیل به کارشناس آموزش مرتبط ارسال نماید. روندنمای همانند جویی و ثبت پایان نامه/رساله تحصیلات تکمیلی در میز خدمت قابل مشاهده است. (انجام این مورد برای دفاعیه های برگزار شده از اول مهرماه سال 99 الزامی است)

2.تایید گزینه"تایید چکیده پایان نامه/رساله" از موارد تسویه حساب، منوط به ثبت درخواست از سوی دانشجو در سامانه آموزشی گلستان/پیشخوان خدمت می باشد و به محض اتمام فرایند، گزینه مذکور در تسویه حساب نیز تایید می شود. البته روندنمای دریافت نسخه الکترونیکی پایان نامه/رساله در میز خدمت قابل مشاهده است و پیگیری دانشجو از طریق مشاهده" گردش کار" در پیشخوان خدمت الزامی است تا در صورت درج پیغام یا عودت درخواست، از سوی دانشجو قابل پیگیری باشد.

3.تایید تسویه حساب از سوی کتابخانه نیز منوط به انجام مورد مذکور می باشد.

6. دانشجو موظف است حداکثر تا دو ماه پس از دفاع و ارسال نسخه نهایی پایان نامه به استاد راهنما، فرم درخواست تکمیل مدارک آموزشی فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد را پس از امضای(الکترونیکی) استاد راهنما از طریق ایمیل به کارشناس آموزش مربوطه ارسال نماید.

تذکر:

عدم تحویل نسخه نهایی پایان نامه به استاد راهنما تا دو ماه پس از دفاع، مشمول پرداخت جریمه دیرکرد می شود که در این صورت مبلغ دیرکرد از سوی کارشناس آموزش در سامانه آموزشی گلستان اعمال می شود تا دانشجو پرداخت(الکترونیکی) نماید و به کارشناس آموزش مربوطه اعلام نماید. ملاک عمل در این خصوص تاریخ اعلام شده از سوی استاد محترم راهنما در فرم مربوطه در بند 6 می باشد.

7.در صورت اتمام تسویه حساب اداری و تایید نهایی توسط آموزش، دانشجو می تواند از طریق سامانه آموزشی گلستان/پیشخوان خدمت درخواست صدور مدرک تحصیلی نماید (روندنما در میز خدمت قایل مشاهده است) و به پیغام های درج شده توسط همکاران در راستای رفع نواقص و ... توجه نماید.

8.حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ دفاع، پرونده آموزشی دانشجو به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال می شود و ارائه هرگونه مکاتبه از سوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر فراغت از تحصیل و ... منوط به اتمام تسویه حساب اداری و رفع نواقص پرونده آموزشی می باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
900
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.