اخذ تکدرس به صورت مهمان درون دانشگاهی(در سایر دانشکده ها)(ارشد)
اخذ تکدرس به صورت مهمان درون دانشگاهی(در سایر دانشکده ها)

در صورتی که دانشجو متقاضی اخذ تکدرس از سایر دانشکده های دانشگاه باشد، می بایست مراحل زیر را انجام دهد:

1.تکمیل فرم اخذ تکدرس به صورت مهمان درون دانشگاهی(فایل word و فایل pdf) توسط دانشجو

2. دانشجو به همراه فرم ،جهت امضا به استاد راهنما و متعاقبا مدیر گروه مراجعه نماید.

3. دانشجو به همراه فرم ،پس از تایید کارشناس آموزش مربوطه جهت امضا به رییس اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید.

4. دانشجو به همراه فرم، جهت امضا به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نماید.

5. دانشجو به همراه فرم پس از ثبت(شماره نامه) توسط کارشناس آموزش مربوطه به دانشکده مقصد مراجعه نماید.

6. در صورت موافقت دانشکده مقصد، ثبت واحد از سوی دانشجو در زمان ثبت نام(و یا حذف و اضافه) انجام شود و در صورت بروز مشکل در ثبت درس از طریق آموزش دانشکده پیگیری شود.

تذکر:

به منظور ممانعت از بروز مشکل در زمان فراغت از تحصیل رعایت برنامه درسی گرایش خود، موجود در سایت دانشکده/آموزش/دروس/برنامه درسی از سوی دانشجو الزامی است.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
477
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.