دفاع از پیشنهاد رساله دکتری
دفاع از پیشنهاد رساله دکتری

1.در صورتی که دانشجو آمادگی دفاع از پیشنهاد رساله را دارد، حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه دفاعیه قسمت مربوط به دانشجو در فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری را تکمیل و پس از امضای استاد راهنما، فرم را به انضمام فایل الکترونیکی پروپوزال، برای مسئول دفتر گروه ها جهت طرح در شورای گروه از طریق ایمیل ارسال کند.

2. پس از تایید گروه و ارجاع مستندات دفاعیه از سوی مدیرگروه به مسئول دفتر گروه ها، موارد در اختیار آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده قرار می گیرد.

3. پس از تعیین یکی از داوران داخلی از سوی معاونت آموزشی دانشکده به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده، پروپوزال به انضمام فرم مربوطه، برای ایشان به منظور ارزیابی و اعلام نظر ارسال می شود.

تذکر:

در این مرحله لازم است دانشجو با نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در ارتباط باشد تا در صورت نیاز اصلاحات مورد نظر انجام شود.

4. نماینده تحصلات تکمیلی دانشکده پاسخ خود را در قالب فرم مربوطه به انضمام پروپوزال به تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام می کند.

5. کارشناس آموزش پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از لجاظ آموزشی و دریافت پاسخ مثبت نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده، مستندات دفاعیه را جهت طرح به شورای دانشکده ارجاع می دهد.

6. پس از دریافت موافقت شورای دانشکده که از طریق گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان از سوی دانشجو قابل رویت است، دانشجو می تواند نسبت به هماهنگی زمان و مکان دفاعیه اقدام نماید.

7.ارسال اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری از سوی دانشجو به کارشناس آموزش مرتبط از طریق ایمیل

8. پس از درج اطلاعات دفاعیه در سامانه آموزشی گلستان، مستندات دفاعیه در اختیار دفتر معاونت آموزشی دانشکده جهت صدور دعوتنامه قرار می گیرد.

9. ارسال دعوتنامه (و لینک دفاعیه در صورت برگزاری جلسه دفاعیه به صورت مجازی) از سوی دفتر معاونت آموزشی دانشکده به دانشجو از طریق ایمیل

10. دانشجو در زمان و مکان مقرر نسبت به برگزاری جلسه دفاعیه اقدام می کند.

تذکر:

پس از برگزاری موفقت آمیز جلسه دفاعیه و انجام اصلاحات(در صورت لزوم) لازم است یک نسخه فایل الکترونیکی پیشنهاد رساله با تایید استاد محترم راهنما جهت درج در سوابق از طریق ایمیل به کارشناس آموزش مرتبط ارسال شود.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
930
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.