اخذ تکدرس به صورت مهمان درون دانشگاهی(در سایر دانشکده ها)

اخذ تکدرس به صورت مهمان درون دانشگاهی(در سایر دانشکده ها)

در صورتی که دانشجو متقاضی اخذ تکدرس از سایر دانشکده های دانشگاه باشد، می بایست مراحل زیر را انجام دهد:

1.تکمیل فرم اخذ تکدرس به صورت مهمان درون دانشگاهی(فایل word و فایل (pdf) توسط دانشجو

تذکر:

درس مورد تقاضا حتما جزء دروس مصوب آموزشی دانشجو باشد. در غیر این صورت لازم است روال تایید در شورای گروه و دانشکده با رعایت زمان بندی موجود در دستورالعمل اجرایی دکتری(مبنی بر امکان پذیر بودن تغییر فهرست دروس تا پایان نیمسال اول تحصیل) انجام شود.

2. دانشجو به همراه فرم جهت امضا به استاد راهنما و متعاقبا مدیر گروه مراجعه نماید.

3. دانشجو به همراه فرم پس از تایید کارشناس آموزش مربوطه جهت امضا به رییس اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید.

4. دانشجو به همراه فرم جهت امضا به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نماید.

5. دانشجو به همراه فرم پس از ثبت(شماره نامه) توسط کارشناس آموزش مربوطه به دانشکده مقصد مراجعه نماید.

6. در صورت موافقت دانشکده مقصد، ثبت واحد از سوی دانشجو در زمان ثبت نام(و یا حذف و اضافه) انجام شود و در صورت بروز مشکل در ثبت درس از طریق آموزش دانشکده پیگیری شود.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
716
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.