مهمان تکدرس در سایر دانشگاه ها

مهمان تکدرس در سایر دانشگاه ها

دانشجویی که متقاضی اخذ تکدرس در سایر دانشگاه ها می باشد پس از مطالعه دقیق دستورالعمل اجرایی دکتری در این خصوص و واجد شرایط بودن مراحل زیر را انجام دهد:

1.تکمیل فرم اخذ تکدرس به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها در 3 نسخه توسط دانشجو

تذکر:

1. لازم است فرم حتما به صورت تایپ شده تهیه شود.

2. اگر عنوان درسی مورد نظر در سامانه آموزشی گلستان وجود نداشت، ارائه سیلابس درس با تایید دانشگاه مقصد به هنگام ارائه فرم به کارشناس آموزش الزامی است.

3. درس مورد تقاضا حتما جزء دروس مصوب آموزشی دانشجو باشد. در غیر این صورت لازم است روال تایید در شورای گروه و دانشکده با رعایت زمان بندی موجود در دستورالعمل اجرایی دکتری(مبنی بر امکان پذیر بودن تغییر فهرست دروس تا پایان نیمسال اول تحصیل) انجام شود.

2. دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به استاد راهنما و متعاقبا به مدیر گروه مراجعه نماید.

3. دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،پس از تایید کارشناس آموزش مربوطه جهت امضا به رییس اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید.

4. دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نماید.

5. دانشجو به همراه 3 نسخه فرم پس از ثبت(شماره نامه) توسط کارشناس آموزش به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه نماید.

6. مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه یک نسخه از فرم مهمانی که توسط مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تایید شده و در دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه ثبت شده است را به دانشجو جهت ارائه به دانشگاه مقصد تحویل می دهد.

7. دانشجو به همراه فرم مهمانی به دانشگاه مقصد مراجعه نماید.

تذکر:

1.دانشجو موظف است در صورت انصراف از درخواست و یا عدم پذیرش دانشگاه مقصد حداکثر تا زمان حذف و اضافه اصل فرم را به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه عودت نماید.

2. در صورت تایید دانشگاه مبدا و مقصد، ثبت درس از سوی اداره آموزش دانشکده بلافاصله بعد از زمان حذف و اضافه انجام خواهد شد و دانشجو موظف است پیگیری لازم در این خصوص انجام نماید.

3. دانشجو پس از اخذ واحد در دانشگاه مقصد موظف است در پایان نیمسال، درخصوص اعلام نمره از سوی دانشگاه مقصد به این دانشگاه پیگیری نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
5966
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.