فرصت مطالعاتی اعضا هیات‌علمی

فرصت مطالعاتی اعضا هیات‌علمی

مطابق با آیین نامه فرصت مطالعاتی، اعضا هیات‌علمی در دو بخش فرصت مطالعاتی خارج از کشور و کوتاه‌مدت خارج از کشور پذیرش می­ شود. عضو هیات‌علمی برای تحقیق و مطالعه در یک موضوع خاص و یا انجام کار مشترک با اساتید شاغل در خارج از کشور و بر اساس اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز علمی - پژوهشی معتبر و موردتأیید دانشگاه می‌توانند جهت فرصت مطالعاتی به خارج از کشور اعزام شوند.

1. عضو هیات‌علمی می­تواند با ارائه یک برنامه مطالعاتی و یا طرح تحقیقاتی مشخص و مرتبط با اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه می توانند درخواست خود را با تکمیل فرم مربوطه به گروه آموزشی ارائه کند.

2. بعد از تأیید درخواست هیات‌علمی در گروه آموزشی، این درخواست توسط مدیرگروه برای معاونت پژوهشی دانشکده ایمیل می ­شود.

3. معاونت پژوهشی دانشکده موضوع را در اولین جلسه شورای دانشکده مطرح و بعد از تأیید برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می ­کند سپس در صورت تأیید آن معاونت، برای معاونت بین‌المللی دانشگاه ارسال می ­شود.

نکات مهم:

· خواهشمند است آیین­ نامه را مطالعه نمایید.

· آخرین مهلت دریافت درخواست شرکت در فرصت مطالعاتی توسط معاونت بین­ الملل دانشگاه، تا آخر بهمن ماه هرسال می ­باشد.

· برای استفاده از فرصت مطالعاتی حداقل مرتبه علمی عضو هیات‌علمی استادیاری است.

· عدم توقف بیش از 7 سال در مرتبه علمی به استثنا استاد تمامی

· وضعیت استخدامی باید رسمی قطعی باشد.

· درصورتی‌که هیئت‌علمی بخواهد برای دفعات بعدی از فرصت مطالعاتی استفاده کند می­بایست در نوبت بعدی رتبه علمی ایشان یک مرحله ارتقاء پیدا کند.

· برای استفاده از فرصت مطالعاتی از دفعات دوم به بعد در مرتبه علمی استادی داشتن حداقل 5 مقاله در نشریات علمی معتبر بین‌المللی در طول دوره‌ای که امتیازات محاسبه می‌شود ضروری است. در تمامی این مقالات متقاضی باید پس از حذف دانشجو نویسنده اول باشد.

· بیش از سه بار از فرصت مطالعاتی خارج از کشور و پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتی در طول خدمت نمی­توان استفاده کرد.

· پس از تصویب فرصت مطالعاتی متقاضی در هیئت‌رئیسه مؤسسه، یک نوبت برای وی محسوب می‌گردد.

· هیات‌علمی باید یک نفر را به‌عنوان جایگزین جهت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود معرفی نماید.

· به‌منظور تشویق اعضای هیات‌علمی به انجام دوره فرصت مطالعاتی موفق و مؤثر در داخل کشور برای یک دوره حداقل شش‌ماهه، مؤسسه می‌تواند یک‌پایه تشویقی به عضو هیات‌علمی اعطا نماید.

· عضو هیات‌علمی در طی دوره فرصت مطالعاتی مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلی برای اخذ مدرک دانشگاهی نمی‌باشد.

· گزارش دوره فرصت مطالعاتی هر 3 ماه یکبار توسط هیات علمی از طریق پست یا پست الکترونیکی به معاونت پژوهشی گروه ارسال می شود و در صورت تایید، گزارش به معاون پژوهشی دانشگاه ارسال می ­شود.

· گزارش نهائی فرصت مطالعاتی پس از تأیید گروه و طرح و تأیید در شورای دانشکده به معاون پژوهشی دانشگاه ارائه می ‌گردد.

· تأیید گزارش علمی - تحقیقاتی فرصت مطالعاتی مبنی‌بر مفید و مؤثر بودن فرصت مطالعاتی توسط گروه و دانشکده حداکثر 6 ماه پس از مراجعت

· ایراد یک سخنرانی در گروه حداکثر 3 ماه پس از مراجعت

· ارائه خلاصه گزارش نهائی به معاونت پژوهشی وزارت حداکثر 9 ماه بعد از انجام دوره فرصت مطالعاتی

· اخذ پذیرش حداقل یک مقاله در نشریات معتبر علمی حداکثر تا یک سال پس از خاتمه فرصت مطالعاتی خارج از کشور

· درصورتی‌که گزارش و دستاورد مأموریت پژوهشی نتواند تأیید لازم را به دست آورد، شخص متقاضی برای 5 سال آینده در اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشی قرار نخواهد گرفت.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
492
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.