تعریف گروه
سيستم اطلاعات مكاني (GIS)
علوم و سيستمهاي اطلاعات مكاني (GIS) به بخشي از دنياي علم و فناوري گفته مي شود كه از سويي به مسائل مربوط به توليد، به روزرساني، مديريت،  نمايش و تحليل اطلاعات مكاني مي پردازد و از سوي ديگر از اين علم و فناوري در جهت حل مشكلات مختلف در محيط شهري، منطقه ­اي، محيط زيست، بهداشت، صنايع و غيره استفاده مي كند.
بسياري از سازمان هاي دولتي به نحوي توليد كننده انواعي از اطلاعات مكاني هستند. بعضي از اين سازمان ها به همراه بسياري سازمان ها و وزارتخانه هاي ديگر از اين اطلاعات مكاني در جهت حل مسائل خود، تصميم گيري هاي مختلف و انجام امور روزمره استفاده مي كنند. فارغ التحصيلان رشته GIS مي توانند در سازمان هاي توليد كننده اطلاعات جهت ارتقاي كيفي اطلاعات توليدي و بهبود روند توليد اطلاعات، و در ساير سازمان ها در رابطه با اخذ، به روز رساني، مديريت و استفاده از اطلاعات مكاني فعاليت نموده و موجب بكارگيري بهتر اطلاعات مكاني و علم و فن GIS در جهت حل مشكلات و ارتقاي خدمات­ رساني آن سازمان ها شوند. همچنين، بخش خصوصي نيز، به عنوان مجري بسياري از پروژه ­هاي عمراني و توسعه اي كشور كه مرتبط با GIS و اطلاعات مكاني هستند، محل استخدام مناسبي براي فارغ التحصيلان اين رشته مي باشد.
گروه GIS ضمن برگزاري برخي از دروس دوره كارشناسي مهندسي نقشه­برداري، در گرايش GIS، در دو سطح كارشناسي ارشد و دكتري نيز دانشجو مي ­پذيرد. اعضاي هيات علمي گروه كه هشت نفر هستند، در زمينه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، مشاوره و اجرايي مرتبط با اطلاعات مكاني مشغول به فعاليت مي باشند.
اهداف آموزشي گروه
در بخش آموزش، اعضاي گروه در تلاش هستند تا جديدترين دستاوردهاي علمي را كه با توجه به نيازهاي داخلي كشور از اولويت بيشتري برخوردارند در برنامه درسي خود قرار دهند. اهداف اصلي آموزشي اين رشته به صورت خلاصه عبارتند از:
 • آموزش و تربيت مهندسين مورد نياز كشور در بخش دولتي و خصوصي كه قادر به مديريت و استفاده از اطلاعات مكاني در جهت انجام پروژه ها و فعاليت هاي سازمان هاي مختلف باشند.
 • آموزش و تربيت محققين مورد نياز و كمك به تكميل هيئت علمي دانشگاه ­ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط با اطلاعات مكاني در كشور
 • دروسي كه در سطح تحصيلات تكميلي توسط گروه ارائه مي شوند مطابق ليست زير مي باشند:
 • سامانه و پايگاه اطلاعات مكاني
 • تحليل مكاني پيشرفته در GIS
 • سامانه اطلاعات مكاني تحت اينترنت و وب سرويس هاي مكاني
 • تصميم گيري مكاني
 • كاربرد هوش محاسباتي در علوم اطلاعات مكاني
 • رايانش ابري و كلان‌داده‌هاي مكاني
 • داده كاوي مكاني
 • هستي شناسي مكاني و وب معنايي
 • سيستم هاي اطلاعات مكاني توزيع يافته
 • سامانه هاي اطلاعات مكاني فراگستر و زيرساخت داده مكاني
 • رايانش مكاني غيرمتمركز
 • سيستم هاي اطلاعات مكاني فراگير و خدمات مكان مبنا  
 • اطلاعات مكاني مردم گستر و شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا
 • بهينه سازي مكاني با روش هاي فرا ابتكاري
 • تحليل و تصميم گيري چندمعياري مكاني
 • ديدار سازي مكاني سه بعدي و واقعيت افزوده
 • مدلسازي و بهينه سازي مكاني در GIS
 • سيستمهاي اطلاعات مكاني و مدلسازي محيطي
 • برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين
اهداف پژوهشي و مشاوره اي گروه
اهداف كلي پژوهشي و مشاوره اي گروه عبارتند از:
 • انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي و ارائه خدمات مشاوره اي مورد نياز كشور در زمينه GIS و كاربردهاي آن
 • ارتقاي موقعيت علمي دانشكده و دانشگاه در سطح ملي و بين المللي در زمينه GIS
 • معرفي جايگاه، ارزش و مزاياي به كار گيري داده هاي مكاني و تخصص هاي مرتبط با آن در مديريت و تصميم گيري در كاربردهاي مختلف.
 • ايجاد ارتباط با سازمان ها، صنايع، متخصصين و محققين مختلف مرتبط با اطلاعات مكاني 
علايق پژوهشي گروه زمينه ­هاي وسيعي را در بر مي ­گيرند كه از جمله آنها مي­توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 • مكانيابي و تعيين محلهاي بهينه براي انواع مختلف كاربريها، تأسيسات، خدمات، مراكز و غيره
 • توسعه سيستمهاي اطلاعات مكاني جهت هشدار، مديريت و برنامه ­ريزي، پاسخگويي و هدايت عمليات نجات در رابطه با بلاياي طبيعي و بحرانهاي مختلف
 • طراحي و توسعه سيستمهاي اطلاعات مكاني همراه و تحت اينترنت براي كاربردهاي مختلف
 • طراحي و توسعه سيستمهاي اطلاعات مكاني رديابي و ناوبري و هدايت خودرو براي كاربردهاي مختلف و نيز مديريت ترافيك و حمل و نقل هوشمند
 • تهيه و تدوين استانداردهاي اطلاعات مكاني در سطح ملي و وزارتخانه­ ها و غيره
 • آمايش سرزمين و برنامه­ريزي منطقه ­اي و شهري و ساير انواع برنامه­ ريزي كاربري براساس تحليلهاي مكاني و سيستمهاي اطلاعات مكاني
 • طراحي و توسعه مدلها و سيستمهاي حامي تصميم­گيري مكاني براي كاربردهاي گوناگون همانند بهداشت، محيط زيست، منابع طبيعي، هواشناسي، مديريت جرائم و حفظ امنيت، 
 • كاداستر و ثبت اسناد ملكي، خدمات عمومي شهري و مديريت شهري
 • توسعه روشهاي مبتني بر هوش محاسباتي، تئوريهاي بهينه ­سازي مكاني و داده ­كاوي مكاني براي حل مسائل مكاني زماني
 • زيرساختهاي داده­ هاي مكاني و مسائل مربوط به تعامل­ پذيري
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/08
تعداد بازدید:
10439