ریاست دانشکده
 

   نام:یزدان
   نام خانوادگی:عامریان
   مرتبه علمی:دانشیار
   عنوان سازمانی : رئیس دانشکده نقشه برداری
   میزان تحصیلات : دکتری

    ریاست دانشکده بالاترین مقام اجرایی دانشکده می باشد که برای مدت دو سال انتخاب می شود.
  کلیه امور دانشکده تحت مدیریت ریاست دانشکده و معاونین ایشان انجام می شود.
 

 تلفن تماس: 88770218

   پست الکترونیک:
amerian@kntu.ac.ir
   وبسایت شخصی:
https://wp.kntu.ac.ir/amerian/
   رزومه علمی:
http://cv.kntu.ac.ir/YazdanAmerian
                                                                                                                                                                                                                                                                                   


شرح وظایف

- تعیین خط مشی اجرائی دانشکده در قالب سیاست های اعلام شده از طرف دانشگاه .
- ابلاغ مقررات مختلف و مصوبات شورا و دستورات مقامات دانشگاه به واحد های تحت سرپرستی .
- نظارت بر حسن اجرای مقررات ابلاغ شده وایجاد هماهنگی بین فعالیت واحدهای تابعه .
- نظارت بر تنظیم برنامه های آموزشی و پژهشی دانشکده و پیشنهاد آنها به شورای دانشگاه جهت بررسی وتصویب.
- همکاری با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی بین برنامه های آموزشی دانشکده .
- برقراری ارتباط با حوزه معاونت پژوهشی به منظور اطلاع از سیاست های پژوهشی دانشگاه و برنانه های اجرائی پروژه های تحقیقاتی و انجام همکاری های لازم دراین زمینه.
- نظارت برچگونگی انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در گروه تحقیقات دانشکده وایجاد هماهنگی های لازم در زمینه تحقیقات با دفترتحقیقات و ارتباط با صنایع .
- همکاری با حوزه معاونت دانشجوئی به منظور تامین به موقع رفاع و خدمات مورد نیاز دانشجویان
- همکاری با حوزه معاونت اداری ومالی و ایجاد هماهنگی های لازم در زمینه تهیه تدارک وسایل و ملزمات وتجهیزات وهمچنین تنظیم برنامه وبودجه سالانه دانشکده.
- پیش بینی کادر هیات علمی مورد نیاز دانشکده و انجام اقدامات لازم به منظور جذب و بکارگیری آنان
 
 
پیام رئیس دانشکده 
تاریخ به روز رسانی:
1401/05/10
تعداد بازدید:
7499