مسئول دفتر
نام و نام خانوادگی: محبوبه صابر
عنوان سازمانی : مسئول دفتر
میزان تحصیلات:  کارشناسی

تلفن تماس: 88888445 و داخلی 151 و 450

آدرس نامه الکترونیکی:

 info_gds@kntu.ac.ir                    

 
شرح وظایف
 • دریافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آن ها در دفاتر اندیکاتور و اندیکس.
 • تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آن ها.
 • انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص.
 • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آن ها.
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط.
 • ماشین کردن نامه های دفتر از روی پیش نویس.
 • ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آن ها.
 • آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات و سمینار ها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست.
 • تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه.
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آن ها و در صورت لزوم فراهم نمودن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آن بدون ملاقات با مقام ذیربط مکان پذیر است.
 • تهیه پیش نویس برخی از نامه ها و گزارشات و جدول های مختلف به زبان فارسی و حتمالا خارجی.
 • استفاده ازنرم افزارهی پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی و دورنگار.
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل.
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/25
تعداد بازدید:
11085