مقاطع تحصیلی

 

دروس كارشناسي گروه ژئودزي
در مقطع كارشناسي، اين گروه مسئوليت برنامه ريزي و هماهنگي قسمت عمده اي از دروس كارشناسي مهندسي نقشه برداري را دارا است. دروس اين گروه در اين دوره را مي توان به دو دسته دروس نقشه برداري و ژئودزي طبقه بندي كرد. جداول زير فهرست اين دروس را همراه با نيم سال اخذ آنها نشان مي دهند:
دروس نقشه برداري

رديف نام درس نيم سال اخذ رديف نام درس نيم سال اخذ
1 نقشه برداري 1 دوم 9 تكنولوژي مصالح ساختمان چهارم
2 عمليات نقشه ­برداري 1 دوم 10 دستگاه هاي پيشرفته پنجم
3 نقشه برداري 2 سوم 11 عمليات دستگاه هاي پيشرفته پنجم
4 عمليات نقشه­ برداري 2 سوم 12 زبان تخصصي (مشترك) پنجم
5 الكترونيك فاصله ياب سوم 13 هيدروگرافي ششم
6 استاتيك سوم 14 نقشه ­برداري زيرزميني ششم
7 نقشه برداري مسير چهارم 15 نقشه برداري ژئودتيك ششم
8 عمليات نقشه­ برداري مسير چهارم 16 راه­سازي ششم
 
 دروس ژئودزي
رديف نام درس نيم سال اخذ رديف نام درس نيم سال اخذ
1 ژئومورفولوژي اول 7 ژئودزي 2 ششم
2 هندسه ديفرانسيل سوم 8 ژئودزي فيزيكي هفتم
3 ژئودزي 1 چهارم 9 ژئودزي ماهواره اي هفتم
4 تئوري خطاه چهارم 10 ميكروژئودزي هفتم
5 نجوم ژئودزي پنجم 11 جزر و مد هفتم
6 سرشكني و آزمون پنجم 12
مقطع كارشناسي ارشد 
پذيرش دانشجو در اين مقطع از تحصيلات تكميلي در اين دانشكده و دانشگاه از طريق آزمون سراسري صورت مي پذيرد. در حال حاضر ظرفيت پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد در اين گروه مهندسي ساليانه 8 نفر است. اين دانشجويان پس از گذراندن دروس پايه، تخصصي و اختياري لازم در سال اول تحصيل، وارد مرحله پژوهشي شده و با انتخاب يك موضوع تحقيقاتي و به سرانجام رساندن آن موفق به كسب درجه كارشناسي ارشد نقشه برداري در گرايش ژئودزي خواهند شد.
دروس كارشناسي ارشد گروه ژئودزي
اين گروه مهندسي پر سابقه ترين گروه دانشكده ي مهندسي نقشه برداري در بخش تحصيلات تكميلي است. آغاز    دوره ي تحصيلات تكميلي در اين گروه به سال ... بر مي گرددكه در آن از مشاركت علمي دانشگاه هاي معتبر و صاحب نام دنيا در عرصه ي ژئودزي استفاده شد. با تامين نيروي متخصص مورد نياز، بخش آموزش اين دوره تدريجا به اعضاي هيات علمي اين گروه كه دانش آموختگان اين رشته از كشور هاي به نام دنيا در ژئودزي بوده و در دانشكده مشغول به كارند واگذار شد. 
اين گروه در دوره ي كارشناسي ارشد ژئودزي مطابق با ضوابط آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري در دو دوره ي آموزشي و پژوهشي به آموزش نيروي متخصص مورد نياز اين كشور مي پردازد: در بخش آموزش، اين گروه تلاش مي كند تا جديد ترين دستاوردهاي علمي ژئودزي و چالش هاي پيش روي آن را در زمينه هاي:
  • ژئودزي هندسي ماهواره اي
  • ژئودزي جاذبي ماهواره اي
  • ژئودزي فيزيكي
  • مطالعات خاص در ژئودزي و
  • ژئودزي ديناميك
ارائه نمايد. بررسي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در اين گروه نشان مي دهد كه دانش آموختگان اين مقطع در ارتباطي تنگاتنگ با صنعت همواره درصدد تحليل مسائل و نياز هاي روز اين بخش بوده و مي باشند. پروژه هاي پژوهشي دانشجويان غالبا در جهت رفع نياز هاي اجرايي تعريف و دنبال مي گردد.
مقطع دكتري
پذيرش دانشجو در اين مقطع از تحصيلات تكميلي در اين دانشكده و دانشگاه منحصرا از طريق آزمون سراسري و انجام مصاحبه حضوري صورت مي پذيرد. اين دانشجويان پس از گذراندن دروسي كه متناسب با زمينه هاي فعاليت موجود در گروه برنامه ريزي مي گردد، با تهيه پروپوزال موضوع دكترا و از سال دوم به بعد وارد مرحله پژوهشي شده و با به سرانجام رساندن آن موفق به كسب درجه دكتراي تخصصي در رشته نقشه برداري و در گرايش ژئودزي خواهند شد.
در حال حاضر اين گروه با دو دانش آموخته و 5 دانشجوي دكترا در زمينه هاي مطالعاتي فيزيكال ژئودزي و ژئوديناميك در دو فرايند آموزشي و پژوهشي دانشكده مشغول به فعاليت است.
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/06
تعداد بازدید:
10545