دوره هاي مشترك


پذيرش دانشجو براي دوره هاي مشترك
با دانشگاههاي معتبر خارجي در مقطع كارشناسي ارشد

دوره هاي مشترك بادانشگاه هاي كينگزتون، پيكاردي ، موسسۀ ITC هلند ، منچستر ، هانور

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دوره هاي زير را مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي در مقطع كارشناسي ارشد برگزار مي نمايد.آخرين پذيرش در قسمت آگهي پذيرش درج گرديده است، در صورت پذيرش جديد از طريق همين صفحه اطلاع رساني خواهدشد.

دوره كارشناسي ارشد مشترك بادانشگاه پيكاردي ژول ورن فرانسه در رشته مهندسي پزشكي - بيوالكتريك

اطلاعات تفصيلي acrobat_icon.jpg آگهي پذيرشacrobat_icon.jpg

hanover.jpg دوره كارشناسي ارشد مشترك با دانشگاه هانور آلمان در رشته مهندسي برق - قدرت

اطلاعات تفصيلي acrobat_icon.jpg - آگهي پذيرش acrobat_icon.jpg نمونه سوالات2009 و2008 acrobat_icon.jpg

دورۀ مشترك كارشناسي ارشد با دانشگاه منچستر انگلستان در رشتۀ مهندسي سيستمهاي انرژي (درفرآيندهاي صنايع نفتي).

اطلاعات تفصيلي acrobat_icon.jpg - آگهي پذيرش acrobat_icon.jpg

دورۀ مشترك كارشناسي ارشد با دانشگاه كينگزتون انگلستان در رشتۀ مهندسي خودرو در گرايشهاي طراحي مهندسي خودرو طراحي مهندسي موتورسيكلت، طراحي مهندسي خودروهاي سنگين.

اطلاعات تفصيليacrobat_icon.jpg - آلبوم عكس دوره مشترك مهندسي خودرو word_icon.jpg- آگهي پذيرش acrobat_icon.jpg

دورۀ مشترك كارشناسي ارشد با موسسۀ ITC هلند در رشتۀ مهندسي نقشه برداري در گرايش سيستم هاي اطلاعات مكاني و سنجش از دور (GFM).

اطلاعات تفصيلي acrobat_icon.jpg - آگهي پذيرش acrobat_icon.jpg

مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/11
تعداد بازدید:
52826
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.