دروس ارايه شده ترم جاري گروه سيستم اطلاعات جغرافيايي

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

سامانه هاي اطلاعات مكاني فراگستر

3

0

صادقي نياركي ابوالقاسم

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:30

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

امتحان(1397.04.09) ساعت : 08:00-10:30

سيستم هاي اطلاعات مكاني فراگير و خدمات مكان مبنا

3

0

ملك محمدرضا

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30

آل شيخ علي اصغر

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

 

امتحان(1397.04.02) ساعت : 08:00-10:30

اطلاعات مكاني مردم گستر و شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

3

0

ملك محمدرضا

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

طالعي محمد

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

 

امتحان(1397.03.30) ساعت : 08:00-10:30

بهينه سازي مكاني با روش هاي فرا ابتكاري

3

0

مسگري سقزلو محمدسعدي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.03.27) ساعت : 08:00-10:30

سيستم هاي اطلاعات مكاني و مدل سازي محيطي

3

0

عليمحمدي سراب عباس

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

امتحان(1397.04.11) ساعت : 08:00-10:30

برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين

3

0

كريمي محمد

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.04.05) ساعت : 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/16
تعداد بازدید:
3164
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.