دروس ارايه شده ترم جاري گروه فتوگرامتري و سنجش از دور

دروس ارائه شده در نيمسال اول 97-96 تحصيلات تكميلي گرايش فتوگرامتري و سنجش از دور

 

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

فتوگرامتري رقومي

3

0

عبادي حميد

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

مختارزاده مهدي

درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00

 

امتحان(1396.11.02) ساعت : 08:00-10:30

منطق فازي وشبكه هاي عصبي درفتوگرامتري وسنجش ازدور

3

0

مختارزاده مهدي

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

امتحان(1396.10.27) ساعت : 13:30-16:30

فتوگرامتري برد كوتاه پيشرفته

3

0

ورشوساز مسعود

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00

حسيني نوه احمدآباديان علي

درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:00

 

امتحان(1396.11.07) ساعت : 08:00-10:30

فيزيك سنجش از دور

3

0

محمدزاده علي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

امتحان(1396.11.08) ساعت : 08:00-10:30

فتوگرامتري فضايي

3

0

ولدان زوج محمدجواد

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

مختارزاده مهدي

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

 

امتحان(1396.10.24) ساعت : 08:00-10:30

سنجش ازدورفعال پيشرفته

3

0

حيدر حميد

درس(ت): شنبه 07:30-09:00

درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00

امتحان(1396.10.23) ساعت : 08:00-10:30

تشخيص الگو از تصاوير سنجش از دور

3

0

مقصودي مهراني ياسر

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00

امتحان(1396.10.25) ساعت : 08:00-10:30

پويش گرهاي ليزري پيشرفته: پردازش و كاربردها

3

0

محمدزاده علي

درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

امتحان(1396.10.23) ساعت : 08:00-10:30

پردازش و مدل سازي ابرنقاط سه بعدي

3

0

ورشوساز مسعود

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

حسيني نوه احمدآباديان علي

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

 

امتحان(1396.11.04) ساعت : 08:00-10:30

تشخيص تغييرات و بروزرساني نقشه در فتوگرامتري و سنجش از دور

3

0

صاحبي محمودرضا

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

امتحان(1396.10.30) ساعت : 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1396/07/15
تعداد بازدید:
2099
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.