دروس ارايه شده ترم جاري گروه فتوگرامتري و سنجش از دور

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

ماشين بينايي

3

0

ورشوساز مسعود

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

حسيني نوه احمدآباديان علي

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

 

امتحان(1397.04.09) ساعت : 08:00-10:30

رادارگرامتري

3

0

مقصودي مهراني ياسر

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

جنتي مجتبي

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

 

امتحان(1397.03.27) ساعت : 08:00-10:30

ويدئوگرامتري

3

0

منافي فرد مهرتاش

درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:30

درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:30

امتحان(1397.04.02) ساعت : 13:30-16:30

فتوگرامتري پهپاد مبنا

3

0

ورشوساز مسعود

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30

امتحان(1397.04.06) ساعت : 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/16
تعداد بازدید:
2901
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.