اعضاي هيات علمي

شماره تماس:    3-88877071

داخلي: 302

اطلاعات تماس

مدرك

نام و نام خانوادگي

 

اتاق 303 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي:   303

پست الكترونيكي:     alesheikh@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي مهندسي نقشه­ برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

كارشناسي ارشد مهندسي فتوگرامتري رقومي

دانشگاه نيوبرانزويك كانادا

 

دكتراي مهندسي سيستمهاي اطلاعات مكاني

دانشگاه كالگري كانادا

دكتر علي ­اصغر آل شيخ

استاد

 

 

اتاق 314 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي:   314

پست الكترونيكي:   mesgari@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اطلاعات مكاني

دانشگاه ITC هلند

دكتراي مهندسي سيستمهاي اطلاعات مكاني

دانشگاه تونته هلند

دكتر محمدسعدي مسگري

دانشيار

 

 

اتاق 308 دانشكده نقشه ­برداري

داخلي: 308

شماره تماس:  88888445

 

پست الكترونيكي alimoh_abb@yahoo.com

Web page

 

كارشناسي مهندسي منابع طبيعي

دانشكده منابع طبيعي كرج، دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي

دانشكده منابع طبيعي كرج، دانشگاه تهران

دكتري مهندسي سنجش از دور و GIS  محيط زيست

دانشگاه نشنال استراليا -  كنبرا

دكتر عباس عليمحمدي

دانشيار

 

اتاق 222 دانشكده نقشه­ برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي: 222

پست الكترونيكي:   mrmalek@kntu.ac.ir

Web page

 

كارشناسي مهندسي نقشه­ برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد مهندسي ژئودزي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتري سيستمهاي اطلاعات مكاني

دانشگاه تهران

دكتر محمدرضا ملك

دانشيار

 

 

اتاق 309 دانشكده نقشه برداري

 
شماره تماس:   3-88877071

داخلي: 309

پست الكترونيكي:             taleai@kntu.ac.ir

Web page

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد مهندسي فتوگرامتري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتراي مهندسي عمران-نقشه­ برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمد طالعي

استاديار

 

 

 

 

معاونت 

معاونت پژوهشي دانشكده

شماره تماس:    88786212

پست الكترونيكي:            mkarimi@kntu.ac.ir

Web page

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اطلاعات مكاني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتري مهندسي عمران -نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمد كريمي

استاديار

 

اتاق 315 دانشكده نقشه ­برداري

شماره تماس:    3-88877071

داخلي: 315

پست الكترونيكي:

Web page

كارشناسي مهندسي نقشه­ برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد سيستمهاي اطلاعات مكاني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتري GIS و فناوري اطلاعات

دانشگاه INHA كره جنوبي

دكتر ابوالقاسم صادقي نياركي

استاديار

 
                       اتاق 224 دانشكده نقشه برداري
شماره تماس:    3-88877071

داخلي: 224

پست الكترونيكي:

farnaghi@kntu.ac.ir 
 
              كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اطلاعات مكاني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتري مهندسي عمران -نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دكتر مهدي فرنقي
استاديار 
 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/12/15
تعداد بازدید:
5656
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.