برنامه معارفه مجازی و انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400
                                                      برنامه معارفه و انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400
       
           عنوان برنامه               تاریخ       ساعت                              لینک ورود به جلسه
خیر مقدم آقای دکتر صادقی
(مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده)
 سه شنبه 1400/8/4   از ساعت 10
معرفی آقای دکتر مسگری
(مدیرمحترم گروه سیستم اطلاعات مکانی)
معرفی آقای دکتر جزیرئیان
(مدیر محترم گروه ژئودزی)
معرفی آقای دکتر حسینی نوه
(مدیر محترم گروه سنجش از دور وفتوگرامتری)
 کد ورودی 799069
انتخاب واحد چهارشنبه تاریخ 1400/8/5        9 الی 15 golestan.kntu.ac.ir
شروع کلاسها        شنبه 1400/8/8   https://vc4001.kntu.ac.ir/
       
                                                        لازم به ذکر است دانشجویان موظف به اخذ 9 واحد (3 درس) میباشند.
تعداد بازدید:
485
تاریخ:
1400/08/03
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.