عكسهاي سخنراني علمي :تهيه نقشه با روش فتوگرامتري پهبادمبنا بدون استفاده از نقاط كنترل زميني


تعداد بازدید:
2030
تاریخ:
1396/08/23
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.