جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا رضایی روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 راس ساعت 15:00
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا رضایی با عنوان "پیش  آگاهی از خشکسالی با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره و یادگیری ماشین در بستر سیستم های اطلاعات مکانی" با راهنمایی جناب آقای دکترمحمد طالعی روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 راس ساعت 15:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
146
تاریخ:
1402/11/28