جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ارسلان کهن خاکی روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 راس ساعت 15:30
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ارسلان کهن خاکی با عنوان "مدلسازی سطح آب دریاها و اقیانوس ها و اصلاح چارت های دریایی با کمک ماهواره های ارتفاع سنجی" با راهنمایی جناب آقای دکتر ایرج جزیرییان روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 راس ساعت 15:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
264
تاریخ:
1402/11/25