جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثمین امینی روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 16:00
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثمین امینی با عنوان "تشخیص امواج ناشی از بلایای طبیعی در یونسفر با استفاده از روش های ژئودتیک فضایی" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد مهدی علی زاده الیزئی روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 16:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
371
تاریخ:
1402/11/22