بازدید وزیر دفاع و سفیر عربستان به همراه رئیس سازمان جعرافیایی از غرفه دانشگاه در نمایشگاه بین المللی ایران ژئو
نمایشگاه بین المللی ایران ژئو در تاریخ 2 الی 5 دیماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه ها در تهران برگزار گردید. در این رویداد وزیر دفاع و سفیر عربستان به همراه رئیس سازمان جعرافیایی از غرفه دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بازدید کردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Review:
316
Date:
1402/10/10