جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیلوفر علیزاده روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 9:00
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیلوفر علیزاده با عنوان "پایش فروریزش در مناطق شهری با استفاده از سری زمانی تداخل سنجی راداری" با راهنمایی جناب آقای دکتر یاسر مقصودی مهرانی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 9:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
248
تاریخ:
1402/06/19