جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم تانیا منصور فلاح روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 16:00
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم تانیا منصور فلاح  با عنوان " روش کمترین مربعات ماشین بردار پشتیبان در مدلسازی محلی محتوای الکترون کلی یونسفر" با راهنمایی جناب آقای دکتر بهزاد وثوقی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 16:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
3326
تاریخ:
1402/06/19