جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه سادات هاشمی روز دوشنبه مورخ 1402/01/28 راس ساعت 14:00
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه سادات هاشمی با عنوان "روشی نوین جهت بررسی نیاز آبی محصولات زراعی  با استفاده از داده های سنجش از دوری در راستای تامین اهداف امنیت غذایی" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد جواد ولدان زوج روز دوشنبه مورخ 1402/01/28 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
762
تاریخ:
1402/01/28