جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه یگانه دیزج ور روز یکشنبه 1401/11/30 راس ساعت 13:30
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه یگانه دیزج ور  با عنوان"افزایش دقت تعیین موقعیت در گوشی های تلفن همراه هوشمند با استفاده از تصحیحات شبکه RTK" با راهنمایی جناب آقای دکتر مسعود مشهدی حسین علی روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 13:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
148
تاریخ:
1401/11/23