جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا عزیزی روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 8:00
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمید رضا عزیزی با عنوان"تشخیص خودکار عارضه راه  با رویکرد شی مبنا تحلیل تصویر جهت بروز رسانی پایگاه داده مکانی با استفاده از تصاویر با حد تشخیص بالا" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد جواد ولدان زوج روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 8:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
780
تاریخ:
1401/11/23