جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سید ساسان بابایی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 9:00
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سید ساسان بابایی با عنوان "برآورد دقت سری های زمانی جابجایی سطح زمین حاصل از تداخل سنجی راداری با روش برآورد مولفه های وریانس" با راهنمایی جناب آقای دکتر مسعود مشهدی حسین علی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 9:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد. 
تعداد بازدید:
1218
تاریخ:
1401/11/16