جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده مصلی طبری روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 10:00
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده مصلی طبری با عنوان"توسعه مدلی هوشمند به منظور شناسایی مکان های مستعد وقوع سیلاب مبتنی بر روش های یادگیری ماشین و استفاده از داده های زمینی و سنجش از دور" با راهنمایی جناب آقای دکتر حمید عبادی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 10:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
128
تاریخ:
1401/11/01