انتخاب شایسته استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد کریمی به عنوان دانشمند برتر در همکاری با صنعت را به ایشان و خانواده دانشگاهی خواجه نصیر تبریک عرض می نماییم
Review:
233
Date:
1401/10/07