فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 6 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
vosoghi1.jpg نام : بهزاد
نام خانوادگی: وثوقی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : vosoghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/BehzadVoosoghi
تلفن داخلی :
MASSHADI.JPG نام : مسعود
نام خانوادگی: مشهدی حسینعلی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : hossainali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hossainali
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MasoudMashhadiHossianali
تلفن داخلی :
Dralizade.jpg نام : محمد مهدی
نام خانوادگی: علیزاده الیزه ای
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : alizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alizadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadMahdiAlizadehElizei
تلفن داخلی :
Amerian.jpg نام : یزدان
نام خانوادگی: عامریان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : amerian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amerian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/YazdanAmerian
تلفن داخلی :
Raoofian.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: رؤفیان نائینی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : mraoofian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mraoofian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiRaoofian
تلفن داخلی :
ww.jpeg نام : ایرج
نام خانوادگی: جزیرییان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : jazirian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jazirian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/IrajJazirian
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>