برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 99-98 تحصيلات تكميلي

رديف

ايام هفته

صبح ساعت 8/30

بعد از ظهر ساعت 13/30

1

شنبه

98/10/21

ژئودزي فيزيك پيشرفته

داده كاوري مكاني

 

2

يكشنبه

98/10/22

سامانه اطلاعات مكاني پيشرفته

فتوگرامتري فضايي

 

3

دوشنبه

98/10/23

تشخيص الگو از تصاوير سنجش از دور

 

4

سه شنبه

98/10/24

تئوري تقريب

هيدروگرافي پيشرفته

 

5

چهارشنبه

98/10/25

تحليل مكاني پيشرفته در GIS

منطق فازي و شبكه هاي عصبي

 

6

شنبه

98/10/28

ژئودزي هندسي ماهواره اي

 

7

يكشنبه

98/10/29

فتوگرامتري رقومي

 

8

دوشنبه

30/10/30

سامانه اطلاعات مكاني تحت اينترنت

 

9

سه شنبه

98/11/1

آناليز تنسوري تغيير شكل

كاربرد سنجش از دور در زمين شناسي

 

10

چهارشنبه

98/11/2

ماشين بينايي

 

11

شنبه

98/11/5

فتوگرامتري يرد كوتاه

 

12

يكشنبه

98/11/6

هوش محاسباني در GIS

فيزيك سنجش از دور

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/03
تعداد بازدید:
5412
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.