تلفن هاي مستقيم و داخلي

 

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

داخلی(3-88887070)

دکتر مسعود مشهدی حسینعلی 

رئیس دانشکده

88770218

400


معاون اداری مالی دانشکده

88770218

400

مریم حامی خواه 

مسئول دفتر ریاست و معاونت اداری مالی

88770218

400

 

دکتر محمدرضا ملک 
 

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده

88786212

300

دکتر علی محمدزاده 

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده

88786212

300

زهرا امیری 

مسئول دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی دانشکده

88786212

300

دکتر علی اصغر آل شیخ 

هیأت علمی

88877071-3

303

دکتر ایرج جزیرئیان 

مدیر گروه ژئودزی

88877071-3

316

 دکتر هومن لطیفی  سرپرست تحصیلات تکمیلی  88877070-3 422

دکتر محمود رضا صاحبی 

رئیس پژوهشکده سنجش از دور

88888445

450

دکتر محمدطالعی 

هیأت علمی

88877071-3

309

دکتر حمید عبادی 

هیأت علمی

88877071-3

317

دکتر محمدکریمی 

هیأت علمی

88877071-3

219

دکتر محمدرضا مباشری 

هیأت علمی

88877071-3

307

دکتر مهدی مختارزاده 

هیأت علمی

88877071-3

220

دکتر محمدسعدی مسگری 

مدیر گروه GIS

88888445

450

دکتر مسعود مشهدی حسینعلی 

هیأت علمی

88877071-3

318

دکتر محمدرضا ملک 

هیأت علمی

88877071-3

222

دکتر بهزاد وثوقی 

هیأت علمی

88877071-3

313

دکتر مسعود ورشوساز 

هیأت علمی

88877071-3

221

دکتر محمدجواد ولدان زوج 

هیأت علمی

88877071-3

304

دکتر علی حسینی نوه 

مدیر گروه فتوگرامتری وسنجش از دور

88888445

301

دکتر یزدان عامریان 

هیات علمی 

88877071-3

302

دکتر هومن لطیفی 

 هیات علمی  88877071-3 312

 دکتر مهدی روفیان نائینی

هیأت علمی

88877071-3

306

دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی

هیأت علمی

88877071-3

313

دکتر یاسر مقصودی مهرانی

هیأت علمی

88877071-3

223

دکتر طلوع سیلاوی 

کارشناس GIS

88877071-3

312


آزمایشگاه

 

 

نام آزمایشگاه

سرپرست آزمایشگاه

شماره مستقیم

داخلی

آزمایشگاه فتوگرامتری

الناز محمدزنجانی پور

88877071-3

116

آزمایشگاه طبقه بندی تصاویر

روح الله گودرزی

88877071-3

132

آزمایشگاه GIS

طلوع سیلاوی

88877071-3

106

پژوهشکده سنجش از دور

 

 

101-105


کارکنان

 

 

فرشته پورعلی 

رییس کتابخانه 

88877071-3

231-232

مهناز میرزایی 

رییس آموزش 

88877555


سارا یار احمدی 

آموزش 

88877555


نجمه رجبی دبیرخانه  
 88877071-3 335

حمیدرضا دباغچی 

رییس IT 

88877071-3

204

شهپررفیعی 

 سایت تحصیلات تکمیلی 

88877071-3

343

غلامرضا عبدی 

سایت کارشناسی 

88877071-3

112

 مریم سلیمانی 
کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات 
88877071-3  345
 سعید جوانمرد
کارشناس پژوهش 
 88877071-3108
جواد صبائی ماسوله 
 کارشناس ژئودزی
 88877071-3
 107
علی عباس زاده

اموال دار

88877071-3

210

محبوبه صابر

مسیول دفتر گروهها

88888445

450

 ابراهیم افشار
 انبار فنی
 88877071-3 130

نوید فرامی

کارپرداز-امور عمومی

88877071-3

150

علی عطایی

آبدارخانه  ریاست
88877071-3
409

افضل آصفی

آبدارخانه هیات علمی

88877071-3

311

غلامعلی افتخاری

آبدارخانه آموزش

88877071-3

424

داود آقاخانی

آبدارخانه گروهها

88877071-3

414

محمدعلی طاهری 

تاسیسات

88877071-3

110

احمد فاضل ارفع

باغبان

88877071-3

117


اتاق سرور

88877071-3

208


انتظامات

88877071-3

165


بوفه

88877071-3

118

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/12
تعداد بازدید:
13330
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.