مراحل تسويه حساب دانشجويي
1.     تحويل كارت دانشجويي به سرپرست آموزش پس از تأييد فارغ التحصيلي دانشجو
2.     باطل شدن كارت توسط سرپرست آموزش و باز شدن صفحه تسويه حساب
3.     مراجعه دانشجو به سيستم گلستان و پرينت گزارش 522
4.     مراجعه دانشجو به مسئولان محترم دانشكده و سازمان مركزي بر اساس گزارش 522 براي تأييد دانشجو
تذكرات مهم
  • دانشجو نيازي به مراجعه به حراست سازمان مركزي ندارد.
  • براي مراجعه به كتابخانه، تحويل كارت كتابخانه به خانم صابر الزامي است.
  • در صورت عدم بدهي در هر واحد مندرج در گزارش 522، تسويه حساب دانشجو در آن واحد تأييد مي گردد.
  • واحد پژوهش بعد از تأييد تمام قسمتها، توسط سرپرست آموزش دانشكده تأييد مي شود.
  • تأييد نهايي توسط سرپرست آموزش انجام شده و گزارش تسويه حساب بعد از مهر و امضاء در پرونده دانشجو قرار مي گيرد.
  • در صورت تحويل كامپيوتر مراجعه به مركز تحقيقات و يا مركز كامپيوتر الزامي مي باشد.
  • در صورت تحويل اموال دانشكده مراجعه به امين اموال و يا انبار فني الزامي مي باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/03
تعداد بازدید:
5771
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.