فرم ها

كارشناسي

 1. فرم طرح درخواست دانشجويان در شوراي آموزشي دانشكده
 2. فرم حذف اضطراري
 3. درخواست كارت دانشجويي المثني
 4. تاييد موضوع پروژه كارشناسي
 5. فرم برگزاري جلسه دفاع از پروژه كارشناسي
 6. دعوت نامه جلسه دفاع از پروژه كارشناسي
 7. معرفي ميهمان تكدرس به ساير دانشگاهه
 8. درخواست تغيير رشته داخلي
 9. درخواست تغيير رشته توام با انتقال 
 10. معرفي ميهمان ترمي به ساير دانشگاهه

 

كارشناسي ارشد

 1. تائيد موضوع سمينار
 2. فرم تعيين استاد راهنما و پايان نامه كارشناسي ارشد
 3. فرم گزارش پيشرفت پايان نامه
 4. فرم در خواست برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد،فرم هماهنگي برگزاري جلسه دفاع،فرم عناوين و مشخصات مقالات
 5. فرم احراز شرايط فارغ التحصيلي
 6. فرم طرح درخواست دانشجويان در شوراي دانشكده
 7. درخواست كارت دانشجويي المثني
 8. درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيل كارشناسي ارشد
 9. مدارك مورد نياز جهت پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويان كارشناسي ارشد
 10. فرم پيشنهاد پايان نامه كارشناسي ارشد (power point)

 

دكتري
 1. تعيين استاد راهنما
 2. تقاضاي شركت در امتحان جامع
 3. تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 4. هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 5. تائيد اصلاحات پيشنهاديه رساله دكتري
 6. اعلام نمره سمينار1
 7. اعلام نمره سمينار 2
 8. گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما
 9. درخواست برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري
 10. هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري
 11. درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي دكتري
 12. مدارك مورد نياز جهت پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويان دكتري
 13. فرم فهرست مقالات دانشجويان دكتري
 14. فرم صورتجلسه دفاع ازپيشنهاد  رساله دكتري
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/10
تعداد بازدید:
14721
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.