قراردادهاي پژوهشي
1389/6/15

پروژه هاي تحقيقاتي خارج از دانشگاه

عنوان پروژه

مجري

طرف قرارداد

شروع قرارداد

طراحي و تجهيز آزمايشگاه ها و ايستگاه هاي سنجش ازدور

دكترصاحبي

سازمان فضايي

1386/11/1

انجام خدمات مشاوره ونظارت عالي سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق بخش انتقال و فوق توزيع

دكتر عبادي

شركت توانير

1388/10/1

تخصيص سيستم مديريت پايگاه داده مكاني پايه صنعت برق دربخش انتقال وفوق توزيع برق آذربايجان

دكترطالعي
دكتر ولدان زوج

شركت برق آذربايجان

1388/12/25

طراحي، توليد و پياده سازي نرم افزار سامانه اطلاعات مكاني GIS شركت برق منطقه اي يزد در بخش انتقال و فوق توزيع

دكتر طالعي

شركت برق يزد

1389

انجام خدمات مشاوره جهت پياده سازي سامانه اطلاعات مكاني شبكه انتقال و فوق توزيع برق منطقه اي كرمان

دكتر طالعي
دكتر كريمي

شركت برق كرمان

1389

انجام خدمات مربوط به روز رساني ، پشتيباني و طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري مكاني جهت تعيين نقاط حفاري در كانسارهاي مس پورفيري

دكترطالعي
دكتر ولدان زوج

شركت مس ايران

1389/2/26

طراحي و ايجاد زير ساخت اطلاعات مكاني

دكترمنصوريان

شركت انتقال گازايران

1389/3/1

مطالعات پايه SDI صنعت برق ايران

دكترمنصوريان

شركت توانير

1389/3/16

انجام مطالعات و ايجاد پايگاه داده مكاني (GIS) طرحهاي توسعه و عمران

دكتر محمد سعدي مسگري

دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي

1389/4/1

ارائه خدمات مشاوره و مديريت پروژه هاي GIS و انجام مطالعات تلفيق GIS با زير سيستم هاي كاربردي

دكترطالعي

شركت انتقال گازايران

1389/6/1

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات مكاني همراه (MobileGIS) شركت انتقال گاز ايران (فاز يك)

دكتر آل شيخ

شركت انتقال گاز ايران

1389/6/15

طراحي وامكان سنجي ايجادشبكه مبناي كشوري سيستم تعيين موقعيت ماهواره اي شركت انتقال گازايران

دكتر بهزاد وثوقي

شركت انتقال گازايران

1389/6/15

انجام خدمات مشاوره در زمينه طرح استقرار و پشتيباني نرم افزار توسعه يافته EIGIS و عملياتي نمودن ايجاد پايگاه داده GIS

دكتر ولدان زوج -دكتر طالعي

شركت توانير

1389/12/1

تخصيص سيستم مديريت پايگاه داده مكاني پايه صنعت برق دربخش انتقال وفوق توزيع برق غرب

دكترطالعي
دكتر ولدان زوج

شركت برق غرب

1389/12/8

انجام خدمات مشاوره ونظارت عالي سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق بخش انتقال و فوق توزيع

دكتر عبادي

شركت توانير

1390

تدوين استاندارد ملي داده مكاني در مقياسهاي متوسط

دكتر صاحبي

سازمان نقشه برداري كشور

1390

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/12
تعداد بازدید:
9269
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.