انبار و اموال
نام و نام خانوادگي: علي عباس زاده
عنوان سازماني : انبار دار 
تحصيلات :ليسانس 
  2-88877071 داخلي 210
محل كار: اتاق 210
تلفن تماس:
شرح وظايف
 • تطبيق كالاهاي خريداري شده به انبار با نمونه اصلي آنها
 • رسيدگي به موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار
 • درو فواصل معين و مطلع ساختن كارپرداز جهت جديد سفارش
 • ثبت كالاهاي تحويلي و دريافتي در كارتهاي انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و كالاها
 • نگهداري مستمر حساب انبار و تهيه صورت هاي مالي لازم و همكاري با واحد مالي
 • درخواست خريد كالا با توجه به تقليل موجودي انبار
 • انجام نصب علائم مخصوص برچسب هاي شماره دار
 • تهيه اموال زائد و اسقاط و اعلام به مراتب و مراجع ذيربط
 • نگهداري حساب كليه اموال منقول و مسروقه طبق آئين نامه اموال دولتي
 • تحويل و تحول اموال و تنظيم صورت جلسات لازم هنگام انتقال آنها
 • ثبت مشخصات اموال دفاتر مربوطه
 • صدور برگه خروجي هنگام خروج اموال از دانشكده
 • تهيه نصب الصاق بر چسب بر روي اموال
 • اعلام فوري مراتب فقدان و سرقت و از بين رفتن اموال
 • درج مشخصات اموال انتقالي بيرون از دانشكده به دفتر اموال دانشگاه
 • جمع آوري فاكتور هاي خريد دانشكده و انجام كل كارهاي آن
 • جمع آوري سند دانشكده زير نظر رئيس محترم دانشكده نقشه برداري
 • پس از تكميل سند انتقال آنها مستقما تحويل عامل مالي
 • تايپ و انجام كل قبض ها و حواله هاي دانشكده و انتقال انها به دفتر مركزي
 • ثبت كل قبض و حواله در دفتر مركزي
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/13
تعداد بازدید:
8936
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.