رياست دانشكده
                   
                  
             
 نام و نام خانوادگي:  مسعود مشهدي حسينعلي 

عنوان سازماني :
رئيس دانشكده نقشه برداري

ميزان تحصيلات :
دكتري

تلفن تماس:
88770218

آدرس نامه الكترونيكي:

hossainali@kntu.ac.ir
 آدرس وب سايت شخصي :
                http://wp.kntu.ac.ir/hossainali

 


رئيس دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي


شرح وظايف

-         تعيين خط مشي اجرائي دانشكده در قالب سياست هاي اعلام شده از طرف دانشگاه .

-         ابلاغ مقررات مختلف و مصوبات شورا و دستورات مقامات دانشگاه به واحد هاي تحت سرپرستي .

-         نظارت بر حسن اجراي مقررات ابلاغ شده وايجاد هماهنگي بين فعاليت واحدهاي تابعه .

-         نظارت بر تنظيم برنامه هاي آموزشي و پژهشي دانشكده و پيشنهاد آنها به شوراي دانشگاه جهت بررسي   وتصويب.

-         همكاري با حوزه معاونت آموزشي دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي بين برنامه هاي آموزشي دانشكده .

-         برقراري ارتباط با حوزه معاونت پژوهشي به منظور اطلاع از سياست هاي پژوهشي دانشگاه و برنانه هاي اجرائي پروژه هاي تحقيقاتي و انجام همكاري هاي لازم دراين زمينه.

-         نظارت برچگونگي انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در گروه تحقيقات دانشكده وايجاد هماهنگي هاي لازم در زمينه تحقيقات با دفترتحقيقات و ارتباط با صنايع .

-         همكاري با حوزه معاونت دانشجوئي به منظور تامين به موقع رفاع و خدمات مورد نياز دانشجويان

-      همكاري با حوزه معاونت اداري ومالي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در زمينه تهيه تدارك وسايل و ملزمات وتجهيزات  وهمچنين  تنظيم برنامه وبودجه سالانه  دانشكده.

-         پيش بيني كادر هيات علمي مورد نياز دانشكده و انجام اقدامات لازم به منظور جذب و بكارگيري آنان
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/12
تعداد بازدید:
16398
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.