کارکنان

               نام و نام خانوادگی

                         عنوان سازمانی

میزان تحصیلات

شماره تماس

عکس
مریم حامی خواه

مسئول دفتر ریاست

کارشناس

88770218

داخلی400


 زهرا امیریمسئول دفتر معاونت آموزشی  دیپلم
 88786212
داخلی2221 و 300
 
 زهرا امیریمسئول دفتر معاونت پژوهشی دیپلم 
88786212
داخلی 2221 و 300
 
 مریم حامی خواهمسئول دفتر معاونت اداری مالی کارشناس 
88877021
داخلی 400

محبوبه صابر مسئول دفتر گروه ها کارشناس
88888445
داخلی 151 و 450 
 
 مهناز میرزاییرئیس آموزش کارشناس ارشد  88877555 
 سارا یاراحمدیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلیکارشناس ارشد 88877555  
سعید جوانمرد کارشناس امور پژوهشی کارشناس ارشد عمران 
88877071
داخلی108
 
 حمیدرضا دباغچیرئیس اداره فناوری اطلاعات کارشناس 
88770218 
داخلی 224 
 
شهپر رفیعی  مسئول سایت تحصیلات تکمیلیکارشناس 
88877071
داخلی 343 
 
 غلامرضا عبدی 
کارشناس فن آوری اطلاعات در کتابخانه
کارشناس
88877071
داخلی 112 
 
 فرشته پورعلیرئیس کتابخانه و اسناد کارشناس ارشد کتابداری 
88877071
داخلی 231 
 
علی عباس زاده کتابدار کارشناس کتابداری 
88877071
داخلی 210 

 
الناز محمد زنجانی پورکارشناس آزمایشگاه فتوگرامتری  کارشناس ارشد فتوگرامتری
88877071
داخلی 116 
 
 روح الله گودرزیکارشناس آزمایشگاه سنجش از دور  کارشناس ارشد سنجش ازدور
88877071
داخلی 132 
 جواد صبائیکارشناس آزمایشگاه ژئودزی کارشناس ارشد ژئودزی 
88877071
داخلی108 
 
 طلوع سیلاویکارشناس آزمایشگاه GIS دکتری 
88877071
داخلی106 
 
                         نجمه رجبی
مسئول دبیرخانه
لیسانس
2-88877071
داخلی 335


                        ابراهیم افشار

                         مسئول انبار فنی

دیپلم
2-88877071
داخلی 120

                        علی عباس زاده

                             انبار دار

لیسانس
2-88877071
داخلی 210

                             نوید فرامی

کارپرداز کارشناس MBA
2-88877071
داخلی 150

                    علی طاهری

                           تأسیسات

دیپلم
2-88877071
داخلی 110
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/31
تعداد بازدید:
146
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.