مسئول امور اداري و عمومي
 نام و نام خانوادگي: نويد فرامي
عنوان سازماني : مسئول امور اداري و عمومي 
ميزان تحصيلات: : كارشناس MBA
تلفن تماس: 2-88877071 داخلي 150
محل كار: طبقه اول – امور عمومي
شرح وظايف
 • هماهنگي با واحدهاي تابعه حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه در زمينه امور مربوط به اجراي دستورالعمل‌هاي صادره از طرف دانشگاه.
 • تنظيم برنامه كار مسئولين دفتر، نقليه. خدمات و هدايت و راهنمائي آنها.
 • نظارت بر نحوه انجام وظايف كاركنان تحت سرپرستي.
 • اجراي مقررات انضباطي با نظر رئيس دانشكده طبق ضوابط تعيين شده.
 • كنترل حضور و غياب كاركنان دانشكده و ارائه گزارش‌هاي لازم در اين زمينه.
 • انجام امور مربوط به مرخصي و مأموريت كاركنان دانشكده.
 • پيش‌بيني ملزومات مورد نياز و تأمين آنها با همكاري واحدهاي ذيربط.
 • كنترل نحوه نگهداري و استفاده از ملزومات اداري و فني موجود در انبارها.
 • تهيه گزارش‌هاي لازم جهت استفاده مراجع ذيربط.
 • نظارت بر امور تأسيساتي دانشكده.
 • پيگيري و انجام تعميرات لازم دانشكده قبل از شروع سال تحصيلي.
 • انجام ساير امور محوله.
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/14
تعداد بازدید:
9671
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.