مسئول امور اداري و عمومي
 نام و نام خانوادگی: 
عنوان سازمانی :  
میزان تحصیلات:  
تلفن تماس: 
محل کار: 
شرح وظایف
 • هماهنگی با واحدهای تابعه حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه در زمینه امور مربوط به اجرای دستورالعمل‌های صادره از طرف دانشگاه.
 • تنظیم برنامه کار مسئولین دفتر، نقلیه. خدمات و هدایت و راهنمائی آنها.
 • نظارت بر نحوه انجام وظایف کارکنان تحت سرپرستی.
 • اجرای مقررات انضباطی با نظر رئیس دانشکده طبق ضوابط تعیین شده.
 • کنترل حضور و غیاب کارکنان دانشکده و ارائه گزارش‌های لازم در این زمینه.
 • انجام امور مربوط به مرخصی و مأموریت کارکنان دانشکده.
 • پیش‌بینی ملزومات مورد نیاز و تأمین آنها با همکاری واحدهای ذیربط.
 • کنترل نحوه نگهداری و استفاده از ملزومات اداری و فنی موجود در انبارها.
 • تهیه گزارش‌های لازم جهت استفاده مراجع ذیربط.
 • نظارت بر امور تأسیساتی دانشکده.
 • پیگیری و انجام تعمیرات لازم دانشکده قبل از شروع سال تحصیلی.
 • انجام سایر امور محوله.
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/23
تعداد بازدید:
10468
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.